Ät mer grönt!
VAD?
Projekt med syfte att göra fler uppmärksamma på hur personliga matvanor påverkar miljö, hälsa och djurens levnadsstandard. Infografiken är ska kunna tryckas i olika storlekar och placeras på platser där det är mycket folk i rörelse. 
HUR?
Ljusa färger har använts för att ge ett positivt intryck. Tillsammans med enkel och tecknad grafik skapar det en lättsam och härlig känsla. Infografiken har en hel del dynamik i dess olika storlekar på text och bilder. Detta skapar mer tyngd åt somliga objekt,samtidigt som de blir tydligare och syns bättre. De förhållandevis långa textstyckena skapar en möjlighet för fördjupa sig för de som så önskar. 
KUL! att du spanat in mitt projekt. Har du frågor eller funderingar så hör bara av dig. (Här kan du trycka då 😁) ​​​​​​​​​​​​​​